Rezervácia

  • <span class="lang-sk">Výber služby</span> <span class="lang-en">Service selection</span>
  • <span class="lang-sk">Výber služby</span> <span class="lang-en">Service selection</span>
  • Doplnkové služby
  • Inštrukcie
  • Výber dátumu a času
  • Výber pracovníka
  • Informácie o zákazníkovi
  • Skontrolujte údaje o rezervácii
  • Potvrdenie

Výber služby Service selection

Prosím vyberte si službu, na ktorú chcete rezervovať termín. Please select the service you would like to book an appointment for.

Výber služby Service selection

Prosím vyberte si službu, na ktorú chcete rezervovať termín. Please select the service you would like to book an appointment for.

Výber služby Service selection

Prosím vyberte si službu, na ktorú chcete rezervovať termín. Please select the service you would like to book an appointment for.

Doplnkové služby

Vyberte doplnkové služby, ktoré chcete pridať k rezervácii.

Inštrukcie

Pred pokračovaním si prosím prečítajte inštrukcie pred a po zákroku

Výber dátumu a času

Kliknutím na dátum zobrazíte časovú os dostupných rezervácií. Kliknutím na zelený časový úsek si ho rezervujete.

Výber pracovníka

Môžete si vybrať konkrétneho pracovníka alebo sa nechať prekvapiť.

Informácie o zákazníkovi

Poskytnite nám prosím údaje potrebné pre vybavenie vašej online rezervácie.

Skontrolujte údaje o rezervácii

Dôsledne skontrolujte podrobnosti rezervácie a ak je všetko v poriadku, kliknite na tlačidlo Odoslať.

Potvrdenie

Vaša rezervácia bola úspešne prijatá. Toto potvrdenie si ponechajte pre svoju potrebu.
Potrebujete poradiť?
Need help?
+421 948 992 354 liptov@amastu.sk

Vyberte si službu Choose a service

Vyberte si službu Choose a service
Vyberte si službu Choose a service
Vyberte si doplnok k službe
Inštrukcie
Vyberte si dátum a čas
Vyberte si pracovníka
Zákaznícke údaje
Rekapitulácia rezervácie
Potvrdenie rezervácie
Laserové ošetrenia
Kozmetické ošetrenia
Estetické ošetrenia
Zhrnutie rezervácie

Jedinečné miesto, spájajúce unikátne kozmetické a estetické ošetrenia pre Vaše telo a relax pre Vašu myseľ.

Copyright © 2024. Všetky práva vyhradené. Developed by